Angajamentul față de confidențialitatea datelor cu caracter personal

1. Furnizorul este obligat să păstreze confidențialitatea tuturor datelor clienților săi, nume de utilizator/nume de clienți și parole. Furnizorul nu va dezvălui aceste informații și nu le va transfera unor terți contra cost.

2. Vă rugăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate a site-ului nostru web, deoarece explică modul în care colectăm și utilizăm informații despre clienții noștri.

3. Prin contractarea serviciilor noastre, clientul este de acord ca furnizorul să își poată folosi datele personale în modurile descrise în această politică de confidențialitate, în conformitate cu legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, care a intrat în vigoare la 14.10.2011 în Monitorul Oficial nr. 133 din 08.07.2011, 170-175 art. 492, MODIFICAT ZP52 din 03.12.20, MO84/03/14/20 art.88; intră în vigoare la 14.03.20 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120905&lang=ru

4. Termenul „Date cu caracter personal” se referă la „orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă” așa cum este definită la articolul 4 alineatul (1) alineatul (1) din GDPR. Category și tipuri de date cu caracter personal prelucrate de Furnizor:

– Nume complet
– Adresa
– Număr de telefon
– Adresă de e-mail
– Cont bancar și alte date financiare
– Nume de utilizator și parole

5. Notificarea de confidențialitate guvernează colectarea, stocarea și utilizarea informațiilor personale colectate de Furnizor prin instrumentele sale, site-ul și orice terți cu care Furnizorul colaborează pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale. Furnizorul folosește informațiile clientului pentru a furniza orice informații și servicii pe care le-a solicitat sau în legătură cu orice produse pe care le-a comandat:

• să îi permită să gestioneze contul în interesul Clientului.
• să îi permită să primească plata pentru produsele și serviciile furnizate
• îi permiteți să răspundă la mesajele de la Client, etc.

6. Informatiile personale sunt prelucrate numai pe baza interesului legitim si anume furnizarea de produse si servicii catre client. Accesul la aceste date este limitat numai personalului autorizat. Furnizorul va asigura securitatea informațiilor despre clienți prin luarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și a pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale. Furnizorul nu va înstrăina niciodată informațiile furnizate de client către terți și nu va folosi datele sale personale în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care clientul și-a dat în mod expres consimțământul la aceste operațiuni.

7. Furnizorul va dezvălui informațiile despre clienți dacă acest lucru este cerut de lege sau de autoritățile de aplicare a legii, sau la cererea unei terțe părți în contextul unor proceduri legale actuale sau în curs, cu condiția ca Furnizorul să poată face acest lucru fără a încălca legile privind protecția datelor. Datele clientului vor fi stocate pe durata contractului principal. Este posibil ca furnizorul să fie nevoie să păstreze datele clienților pentru mai mult timp pentru a respecta obligațiile legale, contractuale sau de reglementare.

8. Clientul are dreptul:

• în orice moment și în mod gratuit, solicitați furnizorului să îi furnizeze copii ale tuturor informațiilor personale despre el.
• cereți furnizorului să schimbe, să corecteze sau să actualizeze informațiile personale pe care le deține despre dumneavoastră.
• cere să renunțe la orice comunicări de marketing pe care le-ar putea primi de la furnizor.
• solicitați furnizorului de servicii să șteargă toate informațiile personale pe care le are despre el.